Målsetting som gjør at du lykkes med studiene

Å ha målsetting for studiene gjør det mer motiverende å bruke tid og energi. Gode motiverende mål har noen kjennetegn og det er flere fallgruver å gå i. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke kvaliteter gode mål har, samt hvordan bruke de aktivt i hverdagen. Et mål eller målsetting er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig …

Informasjonssamfunnet gjør deg irrelevant!

Informasjonssamfunnet kjennetegnes av at fysiske arbeidsplasser erstattes av håndtering av informasjon. I tillegg økes mengden informasjon drastisk, samt at informasjon også går raskt ut på dato. Evnen du har til å tilegne deg ny informasjon og kunnskap, er kritisk for å holde deg relevant. Denne artikkelen tar for seg alle utfordringene som informasjonssamfunnet har for …