Indre motivasjon som stimulerer lærelysten

Motivasjon for å lære er viktig for og lykkes med læringen og studiene. Det er veldig krevende å komme seg gjennom et langt studium, dersom motivasjonen ikke er tilstede. Det skilles gjerne mellom indre og ytre motivasjon, der indre motivasjon blir ofte omtalt som noe som enten er der eller ikke er der. I denne artikkelen vil jeg vise hvordan den indre motivasjonen kan økes.

Store Norske Leksikon omtaler motivasjon som alle de faktorene som setter i gang og styrer atferden i mennesker og dyr. Indre motivasjon er noe som kommer innenfra og som gjør at vi gjør aktiviteten for sin egen skyld. Aktiviteten i seg selv har en egenverdi for oss. Ytre motivasjon kommer utenfra og vi gjør aktiviteten fordi vi ønsker å oppnå noe. Vi kan derfor si at den ytre motivasjonen er instrumentell. Hvis du studerer fordi du liker å lære faget, har du en indre motivasjon. Studerer du for å få en interessant jobb eller tjene mye penger, motiveres du av ytre faktorer. Ofte har vi både en indre og ytre motivasjon når vi studerer.

Indre motivasjon

Troen på at du kan lære stimulerer indre motivasjon

Troen på at du kan lære og mestre, er viktig for motivasjonen. Hadde du brukt tid, energi og penger på et studium om du ikke hadde troen på at du ville bestå? Psykologen Carol Dweck bruker begrepene «fixed mindset» og «growth mindset» om i hvilken grad vi tror at vi evner å lære nye ting.

En person med «fixed mindset» tenker at han er enten god på noe eller ikke. At det han evner å gjøre eller ikke og gjøre, er en form for medfødte egenskaper. Dette gjør at når han ikke mestrer nye utfordringer, er det å lett å gi opp. Han liker ikke å bli utfordret, fordi det kan skade hans selvbilde på hvor dyktig han er på den bestemte aktiviteten. Lykkes han er han smart, og er dum om han mislykkes. Det er ingenting å gjøre med at han er dum. Han motiveres av at andre forteller han at han er smart. Hvis andre lykkes, føler han seg truet. Evnene han har i utgangspunktet, definerer hvem han er.

En person med «growth mindset» tenker at han kan lære hva som helst, så lenge han gjør en god innsats. Hvis han blir frustrert over manglende fremgang, klarer han å holde ut fordi han vet at det er nøkkelen til suksess. Han liker å utfordre seg selv, fordi han vet at det er utfordringer som fører til vekst. Når han feiler, ser han på det som god læring. Han motiveres av at andre forteller at han jobber hardt. Han bli inspirert av andre som lykkes, fordi da vet han at det er mulig å gjøre det. Han vil også lære av de som lykkes. Innsats og innstilling avgjør om han lykkes eller ikke. Carol Dweck fant selvsagt ut at det var gruppen med «growth mindset» som også lærte mest.

Perspektivet du får når du har tro på at du kan lære alt

Når du har troen på at du kan lære alt, vil du også bli mer motivert til å ta fatt på nye utfordringer. Du ønsker å lære nye ting. Du blir også mer villig til å ta risiko, fordi du er ikke redd for å feile. Du innser at å feile er en naturlig del av læringen. Hvis du aldri feiler, har du heller ikke høye ambisjoner. Når villigheten til å feile øker, øker også dine prestasjoner. Du går lenger ut av komfortsonen og blir belønnet deretter.

Du ser på dine kunnskaper og ferdigheter som et midlertidig uttrykk for hvor du er. Du kan alltid bli bedre om du legger ned innsats. Du stiller deg selv spørsmål om hva du mer kan forbedre og er dette det beste jeg kan?

Og når du vet at ditt nåværende kunnskaps- og ferdighetsnivå kan forbedres, er du villig til å gjøre en innsats. Du vet at du kan komme deg gjennom vanskelige studier, bare du gjør arbeidet som kreves. Dette gjør vanskelig arbeid mindre uoverkommelig, fordi du vet at du vil klare å nå belønningen som venter på andre siden av det harde arbeidet.

Du er ikke dum når du feiler. Du bruker feilene du lærer til å evaluere strategien du har brukt så langt. Kanskje det er andre og mer produktive måter å lære dette på? Kanskje du bør snakke med noen andre som kan dette? Kanskje du bør bruke videoer fra YouTube, fremfor pensumbøker.

Når andre lykkes bedre enn deg, ser du ikke på det som en trussel. Du ser på det som en fin mulighet til å lære av dem, og du blir enda mer motivert til å finne ut hvordan de gjorde det. Det at andre har klart å oppnådd noe, er et bevis om at det er mulig. Husk at både den som forklarer og blir forklart, lærer av prosessen. Læringen går aldri bare en vei.

Jo hardere det er, jo mer verdifull er belønningen

Det er tøft når du prøver å lære noe nytt, men føler at du stanger mot en vegg. Når du leser det samme avsnittet om og om igjen, men skjønner like lite av det som første gang du leste avsnittet. Det er frustrerende, men husk at der det er hindringer er det muligheter. Når du synes det er vanskelig, synes antagelig de fleste andre at det også er vanskelig. Å tilegne seg krevende kunnskap, gjør at du lærer noe som få andre lærer. Hva tror du det gjør med deg når du har klarer å forstå det som var så vanskelig?

Kunnskap og ferdigheter det er knapphet på, er også mer verdt. Det betyr at fremtidige arbeidsgivere kan være villig til å betale deg mer, nettopp pga. av denne ferdigheten.

Indre motivasjon oppsummert

  1. Du kan lære alt, så lenge du er villig til å legge ned arbeidet som kreves