Hurtiglesing dobler lesehastigheten på en kveld

Vi lærte å lese på skolen, men vi lærte ikke å lese effektivt. Et eksperiment på Universitetet i Princeton i 1988, klarte å få deltakerne til å lese 386 % raskere i løpet av tre timer. Lær deg god studieteknikk med hurtiglesing

Hvor mye mer får du gjort om du leser 3-4x så raskt som du gjør i dag? Mer tid til venner, jobb og familie? Hurtiglesing kan hjelpe deg!

En rekke amerikanske presidenter lærte seg hurtiglesing som John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington og Jimmy Carter.

Jimmy Carter fikk testet sin lesehastighet til 2000 ord i minuttet med 95 % forståelse! Han leste raskt før han ble president, men tok også et kurs i hurtiglesing etter at han ble valgt. Jimmy Carter er kjent for å være en president som satte seg nøye inn i saker, og har sagt at han leste cirka 300 sider med dokumenter hver eneste dag i presidentperioden!

Hurtiglesing handler om å fjerne dårlige vaner og å legge til gode vaner.

Eksperimentet på Princeton University var et tretimers kognitivt eksperiment med hurtiglesing, som økte lesehastigheten til deltakerne med 386 % i snitt. Det var testet på deltakere med fem ulike språk.

Skeptisk?

Det er lov! Vi mennesker leser i gjennomsnitt 200 ord i minuttet. Nå skal du uten å øve noe som helst, lese 600 ord i minuttet. Gå til Spreeder. Kopier en tekst du har digitalt inn i ruten, gjerne pensumstoff. Under boksen, trykker du på settings og setter words per minute til 600 og chunk size (words) til 3 ord. Trykk save. Så setter du på play, og har blikket ditt på det midterste ordet og leser så godt du kan. Gratulerer, du har gjennomført hurtiglesing!

Hurtiglesing uten Spreeder

1. Fjerne regresjon mens du leser

Vi har en tendens til å lese om igjen det vi allerede har lest, fordi vi tror eller fordi vi faktisk ikke har fått med oss hva som står der. Med hurtiglesingsteknikk blir du så fokusert at dette ikke er noe problem. I begynnelsen kan du gjerne bruke et ark som du legger over setningene etter hvert som du har lest, slik at du ikke har mulighet til å lese setningene om igjen.

2. Fjerne subvokalisering

Mange av oss har lett for å «snakke» ordene for oss selv i hodet. Dette gjør at vi ikke klarer å lese raskere enn vi klarer å gjenta ordene i hodet vårt. Pass på at du ikke gjør dette og unngå å bevege leppene mens du leser. Du kan gjerne legge en blyant mellom leppene mens du leser, slik at du legger merke til om du beveger leppene.

3. Ikke bruke hjelpemiddel til lesingen

Noen bruker blyant, penn eller finger som hjelpemiddel til lesingen. Dette gjør at du ikke kan lese raskere enn du klarer å flytte på hjelpemiddelet. MEN du kan bruke dette i begynnelsen om du sliter med regresjon.

4. Les flere ord samtidig

På skolen lærte du å lese ett og ett ord samtidig. Det er ingen grunn til å ikke lese flere ord samtidig, så lenge synet ditt klarer å ta inn flere ord. Et greit sted å starte er tre ord. Dette gjør du ved at du fokuserer blikket på 2. ordet på linja, slik at du også får med deg 1. og 3. ord automatisk. Deretter 5. ordet på linja, slik at du får med deg 4. og 6. ordet automatisk. Du har nå økt lesehastigheten din dramatisk. Når dette føles behagelig, kan du øke antallet ord.

Hurtiglesing innebærer blant annet å lese flere ord samtidig. Du fokuserer blikket på ett ord, men leser også ordene i nærheten. Jo flere ord du leser samtidig, jo mer hurtiglesing.
Eksempel på hvor du fester blikket ved hurtiglesing

Les setninger slik at du fokuserer blikket på ord nr 2, 5, 8, 11 og 14.

Senere (men ikke i dag) kan du øke til 5 ord samtidig, dvs. at du fester blikket på ord nr. 3 på linja og dermed leser ord 1, 2, 4 og 5 samtidig. I dag fester jeg 2-3 blikk på hver linje i en bok, avhengig av bokens størrelse.

5. Skumles

Når du leser fagbøker, er det masse du allerede kan fra før. Det er ingen grunn til å lese nøye det du allerede kan, f.eks. en teori eller et eksperiment det refereres til. Da trenger du ikke lese dette ord for ord.

Fordeler med hurtiglesing

  1. Du leser raskere
  2. Du lærer mer på samme tid
  3. Du blir mindre sliten i øynene
  4. Du har økt fokus

Hva nå?

Test lesehastigheten din ved å lese slik du er vant til først. Ta fram en bok og les i 60 sekunder. Sett en klokke på med alarm. Når du har lest i 60 sekunder, teller du over antall ord du leste. Dette er antall ord per minutt du leser til vanlig.

Deretter øver du på å lese med studieteknikkene over. Fokuser på å implementere en ting av gangen. Når du synes du mestrer dette, gjennomfører du den samme testen og finner ditt nye antall ord per minutt. Hvor stort var ditt framskritt?

Utfordringer med hurtiglesing

Du pusher deg ikke til å lese så raskt som du kan, dvs. å flytte blikket så raskt som mulig.

Det føles unaturlig fordi det er ikke slik du er vant til å gjøre. Alt er uvant i begynnelsen! Du må øve.

Du er redd for at du ikke får med deg like mye. Dette er kun en følelse fordi hjernen jobber raskere enn du tror.

“The first and most powerful lesson of speed reading is that it is a skill to be learned – not an ability you’re born with.” Justin Hammond, forfatter av Speed Reading.

Jeg anbefaler også boka Speed Reading av Justin Hammond.

Innvendinger mot hurtiglesing

Men jeg leser jo for kosens skyld….

Leser du skjønnlitteratur fordi du liker det og tid ikke er et tema, så er ikke dette for deg.

Hvis du er opptatt av å lese og lære mest mulig på kortest mulig tid, er dette kanskje den mest tidsbesparende ferdigheten du kan lære deg.

Denne videoen tar for seg noen, men ikke alle teknikkene for hurtiglesing

Oppsummering hurtiglesing

  1. Unngå regresjon
  2. Slutt med subvokalisering
  3. Ikke bruk hjelpemidler til lesingen
  4. Les flere ord samtidig
  5. Skumles det du allerede kan

Nå har du lært hvordan du skal lese raskt med hurtiglesing. Lær også hvordan du bør lese en fagbok for å optimalisere læringen her.