Pareto-prinsippet gjør at du leser bøker smartere

I mange år leste jeg pensumbøker fra side til side, fordi det var slik jeg alltid hadde gjort. I voksen alder lærte jeg en mye mer effektiv studieteknikk ved å repetere det viktigste mange ganger. Og på langt kortere tid. Velkommen til Pareto-prinsippet!

I mange år leste jeg alltid fagbøker og pensumbøker fra første til siste side, fordi det var sånn jeg hadde lært å gjøre det og alltid hadde gjort.

Hva var strategien bak det? Ingen!

“And once you understand that habits can change, you have the freedom and the responsibility to remake them”. Charles Duhigg, forfatter av The Power of Habit.

Jeg anbefaler samme bok som du får tak i her.

Å behandle alt på pensum som like viktig, er et stort feilsteg. Noe er viktigere enn annet….

Pareto-prinsippet

Pareto-prinsippet eller 80/20-regelen som det også er kjent for, går kort ut på at 80 % av resultatene kommer fra 20 % av innsatsen. Motsatt betyr det også at 80 % av innsatsen, bare gir 20 % av resultatene. Det handler derfor om å identifisere de rette 20 % som gir størst resultater. Gjøre mest av det som betyr mest! Du gjør dette med rett studieteknikk.

Pareto-prinsippet viser hvordan liten innsats kan gi store resultater og hvordan stor innsats kan gi små resultater.
Pareto-prinsippet

Ønsker du å lære mer om 80/20-regelen, anbefaler jeg denne artikkelen https://www.linkedin.com/pulse/difference-between-successful-really-according-warren-michael-simmons/

Hva innebærer Pareto-prinsippet for å lese fagbøker smartere?

De store linjene er de viktigste og dette blir presentert tidlig i fagboka. I tillegg er det lettere å huske detaljer, når du først har forstått de store linjene, fordi du har knagger å henge ny informasjon på.

Med rett studieteteknikk som du nå skal lære, vil du også lese det viktigste flere ganger sånn at du faktisk husker det. På grunn av Ebbinghaus-effekten (vi glemmer mesteparten av det vi ikke repeterer), er det viktig at vi repeterer flere ganger for å huske. Du kan lese mer om denne effekten her: https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve

Et semester varer cirka tre måneder, og det betyr at det du leser på begynnelsen av semesteret må huskes så lenge. Over halvparten du leser, har du glemt allerede neste dag. Faktisk har du glemt nesten halvparten 18 minutter etter at du leste. Etter tre måneder husker du cirka 25 % av det du leste.

Om du derimot leser pensumet 4 ganger og den fjerde gangen er ca. en måned før eksamen, vil du huske cirka 95 %. Du har ikke tid til å lese alt pensum 4 ganger, men du har mulighet til å lese de viktigste 20 % av pensum som gir deg 80 % av resultatene, fire ganger. Du kan altså velge mellom å huske 25 % av 100 % (hele pensumet) = 25 %, eller 95 % av 80 % = 76 %. Svaret bør være åpenbart! Tallene er hentet fra andre kurve i denne artikkelen: http://blog.cambridgecoaching.com/brain-hacks-for-studying-memorization-and-the-ebbinghaus-forgetting-curve

Pareto-prinsippet i praksis

 1. Coveret og baksiden
 2. Innholdsfortegnelsen
 3. Bokens forord/innledning
 4. Coveret og baksiden
 5. Innholdsfortegnelsen
 6. Bokens forord/innledning
 7. Coveret og baksiden
 8. Innholdsfortegnelsen
 9. Bokens forord/innledning
 10. Coveret og baksiden
 11. Innholdsfortegnelsen
 12. Bokens forord/innledning

Det er altså kun innledning- og evt. avslutningskapittel der du leser hele kapittelet.

Les introduksjons- og avslutningskapittelet uavhengig om de er pensum eller ikke.

Hvorfor fungerer prinsippet?

De viktigste store linjene er i introduksjonskapittelet og i et eventuelt avslutningskapittel. Det viktigste i hvert kapittel, er beskrevet i kapittelets innledning, modeller og grafer og evt. avslutning.

I tillegg er denne oppbyggingen logisk fra å gå fra de store viktigste temaene som gir deg knagger å henge nytt stoff på. Du bygger lag på lag, mens du leser.

Hovedpoenget til 80/20-regelen er at ikke alt er like viktig. Vi er lært opp til å tenke at det er en lineær sammenheng mellom innsats og resultater. Det er mulig at dette har bakgrunn i at de fleste av oss blir arbeidstakere, der lønnen vår er står i stil med antall timer vi jobber. For selvstendig næringsdrivende er det ikke slik. De som driver for seg selv, kan jobbe i flere år uten å tjene en eneste krone, til de en dag lanserer et produkt som slår an som kan gjøre de til millionær over natten. Resultater er viktigere enn innsats. Les smartere ved å fokusere på resultater.

“80% of the results come from 20% of the causes. A few things are important; most are not.” Richard Koch, forfatter av The 80/20 principle.

Utfordringer

Som med alle andre vaner, tar det tid å lære seg nye vaner. Selv synes jeg den største utfordringen med å bruke denne teknikken, er at det føles som å jukse. Men så vet jeg på et intellektuelt plan at det føles som å jukse, fordi studieteknikken er så effektiv. Og det er ikke juks å jobbe smart!

Oppsummering Pareto-prinsippet

 1. Fokuser på innledning og avslutning
 2. Fokuser på grafer og modeller

Denne artikkelen har vist deg hvordan du leser en bok på rett måte. Lær deg også hvordan du leser raskt her.

8 kommentarer til «Pareto-prinsippet gjør at du leser bøker smartere»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *