Målsetting som gjør at du lykkes med studiene

Å ha målsetting for studiene gjør det mer motiverende å bruke tid og energi. Gode motiverende mål har noen kjennetegn og det er flere fallgruver å gå i. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke kvaliteter gode mål har, samt hvordan bruke de aktivt i hverdagen.

Et mål eller målsetting er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand eller sluttpunkt som et individ eller organisasjon planlegger å oppnå. Mål kan gi retning til videre arbeid og styre utviklingen mot målet. Mål er det ønskede sluttresultatet, mens plan, oppgaveløsning og strategi er framgangsmåten som brukes for å oppnå målet (wikipedia.no).

Ha kontroll på målene

Det viktigste prinsippet med god målsetting, er at du selv må ha kontroll over utfallet. Dette er kanskje det prinsippet det også syndes mest mot. Hvis du studerer spansk, kan et mål være å kunne bestille mat og drikke. Du har kontroll over utfallet, det krever bare arbeid fra din side å komme dit. Å ha som mål at du skal bli best i klassen, er eksempel på et mål du ikke har kontroll over. Du kan ikke kontrollere hvor gode de andre i klassen er. Et annet eksempel er å få en bestemt karakter. Det er sensor som bestemmer karakteren, ikke du.

Mål som du har kontroll på er mer tilfredsstillende å jobbe etter. Det er mindre stress og du legger mer stolthet i arbeidet, fordi det kun er en konkurranse med deg selv. Fokuset er på deg og prosessen, ikke på konkurransen med andre eller resultatet. Å pugge til en prøve for å få en toppkarakter, gjør ikke læringsprosessen motiverende. Det er viktig at du opplever selve læringsprosessen som meningsfull, for at du skal ha utholdenhet. Hvis all mening tillegges resultatet, er gleden kortvarig. Du blir mer opptatt av å prestere til eksamen, enn faktisk lære og forstå studiet. Og oppnår du ikke resultatet du ønsker deg, kan du bli veldig demotivert.

I boken The Score Takes Care Of Itself, av den legendariske trener Bill Walsh, viser han hvordan han tok San Francisco 49ers fra å være et bunnlag til å vinne Superbowl flere ganger. Han fokuserte på arbeidsoppgavene som skulle gjøres, ikke på resultatene. Og fikk spillerne og resten av organisasjonen til å gjøre det samme. Da ble det også lettere å holde hodet kaldt under store kamper og store avgjørende øyeblikk. Fokuset er alltid på arbeidsoppgavene og prosessen som skal gjøres. Ikke på å vinne eller tape. Dette vil gjøre det også lettere for deg under eksamen.

Målsetting

Forestill deg at målet er oppnådd

Å forestille seg at målet allerede er oppnådd, kan være en sterk strategi for å bli motivert til å arbeide med studiene. Hva du enn ønsker å få ut av studiet, forestill deg det. Lukk øynene og gjør det så virkelig i tankene som det lar seg gjøre. Bruk så mange sanser som mulig, for å gjøre inntrykket sterkere. Hva ser du? Hva hører du? Hva føler du? Hva lukter du? Hva smaker du? Hvilken følelse gir det deg?

I forlengelsen av dette kan du også skrive ned hva du ønsker å oppnå på lapper eller bilder som representerer dette. Heng disse opp på steder du ser de flere ganger om dagen som speilet på badet, kjøleskapet eller nederst på PC-skjermen. Å bli minnet på målene dine, kan gjøre det lettere å arbeide disiplinert og regelmessig.

Spør deg selv hvorfor dette målet er viktig for deg? Hvilke verdier representerer målet av betydning for deg? Det er viktig at målene vi jobber mot, stemmer med verdiene våre. Det gjør arbeidet mer motiverende. Å jobbe mot mål som er i strid med verdiene dine, vil oppleves negativt og demotiverende.

En overordnet plan for din målsetting

Jeg anbefaler at du lager en overordnet plan for målet ditt. Det store målet ditt langt der fremme, og mange ulike delmål som bygger opp om det store målet. Det er fint å dele opp i mange delmål, slik at du opplever jevnlig progresjon i arbeidet. Opplevelse av progresjon er i seg selv motiverende. Det store hovedmålet er kanskje mange år unna, men delmålene kan være på månedsnivå, ukesnivå og dagsnivå. Min erfaring er at delmålene øker sannsynligheten for at jeg gjennomfører det som er planen. Og gjør de litt ambisiøse, slik at du har noe å strekke deg etter.

Bruk gjerne et excel-dokument for å ha en oversikt over alle målene, og som du kan krysse av underveis når du når de. Lag et system der det tydelig fremgår hvordan små mål bygger opp om til de større målene. Bruk dokumentet aktivt daglig til å planlegge, endre og følge progresjonen på målene.

Andre kjennetegn

Mål må være spesifikke, slik at du vet når du har oppnådd de eller ikke. Hvis du ikke vet om målet er oppnådd, vil de heller ikke være motiverende.

Videre bør mål være tidsbestemte, slik at du opplever en viss knapphet på tid. Knapphet på tid gjør deg mer fokusert og at du bruker tiden effektivt. Vi mennesker har en tendens til å bruke tiden vi har til rådighet. Lag derfor relativt korte tidsfrister, slik at du jobber effektivt mot målene.

Mål bør være utfordrende, men ikke umulige. Vi liker utfordringer som vi strekker oss etter. Hvis de ikke er utfordrende, opplever vi heller ingen glede av å nå de.

Og spør deg selv, hvilket mål kan jeg starte med allerede i dag? Det viktigste er å komme i gang!

Hva hindrer din målsetting?

Tenk gjennom på forhånd og planlegg alle eventualiteter du kommer på som kan gjøre at du ikke oppnår din målsetting. Hva er det som hindrer deg i å nå dine læremål, og hva kan du gjøre når hindringene oppstår? Denne øvelsen gjør at du både fjerner hindringer før de oppstår, men også at du vet hva du skal gjøre når de inntreffer. Da kan du også fikse de raskere og gå tilbake til studiene.

Tenk også på andre mål du har. Kanskje du har for mange mål og du må prioritere? Noen ganger kan forskjellige mål være motstridende. Husk at du må være villig til å fokusere for å oppnå dine målsettinger. Det kan bety at noen mål må utsettes eller forkastes.

Målsetting oppsummert

 1. Fokuser på prosessen, ikke resultatene
 2. Forestill deg målene
 3. Lag en oversikt og plan over målene
 4. Målene bør være spesifikke, tidsbestemte og utfordrende
 5. Identifiser hva som hindrer deg fra å nå målene og planlegg tiltak
 6. Hva kan du starte med i dag?

Du kan lese en tidligere publisert artikkel om motivasjon her.

Informasjonssamfunnet gjør deg irrelevant!

Informasjonssamfunnet kjennetegnes av at fysiske arbeidsplasser erstattes av håndtering av informasjon. I tillegg økes mengden informasjon drastisk, samt at informasjon også går raskt ut på dato. Evnen du har til å tilegne deg ny informasjon og kunnskap, er kritisk for å holde deg relevant. Denne artikkelen tar for seg alle utfordringene som informasjonssamfunnet har for at du skal holde deg relevant, og hva du kan gjøre.

Charles Darwin mente det ikke var den sterkeste som overlever, men den som best er i stand til å tilpasse seg nye omgivelser. I informasjonssamfunnet er det evnen til å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter. Og skal du kunne gjøre dette raskt, må du være god på å lære hvordan du lærer. Læring er en helt nødvendig metaferdighet.

Når mengden informasjon øker, må vi lære mer for å holde oss relevant. Når andre tar mer utdanning og lærer mer, må du gjøre det samme for å holde tritt med konkurransen. Dette omtales gjerne som «Red Queen Effect«. I Alice i eventyrland forteller den røde dronningen at du må løpe, bare for å være på samme sted. Hvis du ikke løper fremover, går du i realiteten bakover.

Informasjonssamfunnet

I informasjonssamfunnet øker informasjon drastisk

I 1982 gjorde Richard Buckminister Fuller anslag på hvor raskt mengden informasjon doblet seg. Han anslo at i år 1900, doblet den seg hvert 100. år. I 1945 doblet den seg hvert 25. år. I 1982 doblet den seg hvert år. Og i dag anslår man at den dobler seg cirka to ganger i døgnet!

Zuckerbers lov går ut på at innhold i sosiale medier dobles hvert år, blant annet fordi brukerne deler mer informasjon.

Og hvis ikke det var nok, så lever 90 % av alle vitenskapsmenn i dag. La det synke inn! Det har vært en eksplosjon i akademisk forskning. Du kan lese mer om dette her. Ikke rart du synes at pensumet er omfattende!

Kunnskap går ut på dato

Når ny kunnskap produseres, vil også noe av den gamle bli utdatert. Den gjelder ikke lenger. Innenfor vitenskapen snakker man gjerne om en halveringstid på kunnskap. Altså hvor raskt halvparten av kunnskapen er utdatert. Hvor rask halveringstiden er på kunnskap, avhenger av hvilket fagområde det er snakk om. Bransjer som påvirkes sterkt av teknologisk utvikling som for eksempel teknologibransjen selv, har høy halveringstid. Fagområder som filosofi og historie, har naturlig nok en tregere halveringstid. I artikkelen Teknisk Ukeblad, beskriver de halveringstiden innenfor ingeniørfagene som 3-5 år. Det betyr at når du er ferdig med en master innenfor disse fagene, er allerede halvparten av kunnskapen utdatert.

Hvordan overleve i informasjonssamfunnet

Når samfunnet blir mer komplekst grunnet økt informasjon, blir også problemene mer komplekse. For å løse komplekse problemer, kreves et bredere kunnskapsgrunnlag. Kunnskap på flere fagområder gjør deg i bedre stand til å løse nye problemer. Og det kan være lettere å bli unik på arbeidsmarkedet med en kombinasjon av to eller flere fagområder, enn å bli fryktelig god innenfor bare et fagområde. Det er veldig stor forskjell i innsats som kreves for å bli topp 1 % i verden, fremfor topp 10 % i verden.

Det blir umulig å kunne alle detaljer innenfor fagområdet ditt til enhver tid, så det blir enda viktigere å forstå de overordene prinsippene. Forstår du det overordnede prinsippene, er det også lettere å tilegne seg ny kunnskap fordi du har knagger å henge kunnskapen på. Gjør Pareto-prinsippet til din beste venn!

Digitaliseringen gjør det lettere enn noen gang å lære seg ny kunnskap og ferdigheter. Du kan lære av de fremste innenfor sitt felt på nettkurs til en høyst overkommelig pris. Digitaliseringen gjør at du ikke lenger trenger å betale for privattimer for å lære av de beste.

Når det blir så viktig å lære mer, blir også evnen til å lære essensiell. Det er en forutsetning for å kunne holde tritt med tempoet. Bruk derfor artiklene på denne nettsiden (spesielt mange av de første artiklene), til å bli bedre på å lære. Dette gjelder ikke bare som student, men gjennom hele livet.

Informasjonssamfunnet oppsummert

 1. Mengden informasjon øker drastisk
 2. Evnen du har til å tilegne deg informasjon og kunnskap blir essensiell
 3. Du må lære hele livet

Indre motivasjon som stimulerer lærelysten

Motivasjon for å lære er viktig for og lykkes med læringen og studiene. Det er veldig krevende å komme seg gjennom et langt studium, dersom motivasjonen ikke er tilstede. Det skilles gjerne mellom indre og ytre motivasjon, der indre motivasjon blir ofte omtalt som noe som enten er der eller ikke er der. I denne artikkelen vil jeg vise hvordan den indre motivasjonen kan økes.

Store Norske Leksikon omtaler motivasjon som alle de faktorene som setter i gang og styrer atferden i mennesker og dyr. Indre motivasjon er noe som kommer innenfra og som gjør at vi gjør aktiviteten for sin egen skyld. Aktiviteten i seg selv har en egenverdi for oss. Ytre motivasjon kommer utenfra og vi gjør aktiviteten fordi vi ønsker å oppnå noe. Vi kan derfor si at den ytre motivasjonen er instrumentell. Hvis du studerer fordi du liker å lære faget, har du en indre motivasjon. Studerer du for å få en interessant jobb eller tjene mye penger, motiveres du av ytre faktorer. Ofte har vi både en indre og ytre motivasjon når vi studerer.

Indre motivasjon

Troen på at du kan lære stimulerer indre motivasjon

Troen på at du kan lære og mestre, er viktig for motivasjonen. Hadde du brukt tid, energi og penger på et studium om du ikke hadde troen på at du ville bestå? Psykologen Carol Dweck bruker begrepene «fixed mindset» og «growth mindset» om i hvilken grad vi tror at vi evner å lære nye ting.

En person med «fixed mindset» tenker at han er enten god på noe eller ikke. At det han evner å gjøre eller ikke og gjøre, er en form for medfødte egenskaper. Dette gjør at når han ikke mestrer nye utfordringer, er det å lett å gi opp. Han liker ikke å bli utfordret, fordi det kan skade hans selvbilde på hvor dyktig han er på den bestemte aktiviteten. Lykkes han er han smart, og er dum om han mislykkes. Det er ingenting å gjøre med at han er dum. Han motiveres av at andre forteller han at han er smart. Hvis andre lykkes, føler han seg truet. Evnene han har i utgangspunktet, definerer hvem han er.

En person med «growth mindset» tenker at han kan lære hva som helst, så lenge han gjør en god innsats. Hvis han blir frustrert over manglende fremgang, klarer han å holde ut fordi han vet at det er nøkkelen til suksess. Han liker å utfordre seg selv, fordi han vet at det er utfordringer som fører til vekst. Når han feiler, ser han på det som god læring. Han motiveres av at andre forteller at han jobber hardt. Han bli inspirert av andre som lykkes, fordi da vet han at det er mulig å gjøre det. Han vil også lære av de som lykkes. Innsats og innstilling avgjør om han lykkes eller ikke. Carol Dweck fant selvsagt ut at det var gruppen med «growth mindset» som også lærte mest.

Perspektivet du får når du har tro på at du kan lære alt

Når du har troen på at du kan lære alt, vil du også bli mer motivert til å ta fatt på nye utfordringer. Du ønsker å lære nye ting. Du blir også mer villig til å ta risiko, fordi du er ikke redd for å feile. Du innser at å feile er en naturlig del av læringen. Hvis du aldri feiler, har du heller ikke høye ambisjoner. Når villigheten til å feile øker, øker også dine prestasjoner. Du går lenger ut av komfortsonen og blir belønnet deretter.

Du ser på dine kunnskaper og ferdigheter som et midlertidig uttrykk for hvor du er. Du kan alltid bli bedre om du legger ned innsats. Du stiller deg selv spørsmål om hva du mer kan forbedre og er dette det beste jeg kan?

Og når du vet at ditt nåværende kunnskaps- og ferdighetsnivå kan forbedres, er du villig til å gjøre en innsats. Du vet at du kan komme deg gjennom vanskelige studier, bare du gjør arbeidet som kreves. Dette gjør vanskelig arbeid mindre uoverkommelig, fordi du vet at du vil klare å nå belønningen som venter på andre siden av det harde arbeidet.

Du er ikke dum når du feiler. Du bruker feilene du lærer til å evaluere strategien du har brukt så langt. Kanskje det er andre og mer produktive måter å lære dette på? Kanskje du bør snakke med noen andre som kan dette? Kanskje du bør bruke videoer fra YouTube, fremfor pensumbøker.

Når andre lykkes bedre enn deg, ser du ikke på det som en trussel. Du ser på det som en fin mulighet til å lære av dem, og du blir enda mer motivert til å finne ut hvordan de gjorde det. Det at andre har klart å oppnådd noe, er et bevis om at det er mulig. Husk at både den som forklarer og blir forklart, lærer av prosessen. Læringen går aldri bare en vei.

Jo hardere det er, jo mer verdifull er belønningen

Det er tøft når du prøver å lære noe nytt, men føler at du stanger mot en vegg. Når du leser det samme avsnittet om og om igjen, men skjønner like lite av det som første gang du leste avsnittet. Det er frustrerende, men husk at der det er hindringer er det muligheter. Når du synes det er vanskelig, synes antagelig de fleste andre at det også er vanskelig. Å tilegne seg krevende kunnskap, gjør at du lærer noe som få andre lærer. Hva tror du det gjør med deg når du har klarer å forstå det som var så vanskelig?

Kunnskap og ferdigheter det er knapphet på, er også mer verdt. Det betyr at fremtidige arbeidsgivere kan være villig til å betale deg mer, nettopp pga. av denne ferdigheten.

Indre motivasjon oppsummert

 1. Du kan lære alt, så lenge du er villig til å legge ned arbeidet som kreves

Hvordan få mer energi nå!

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om viktigheten av energi og hvordan få bedre søvn. Denne artikkelen er en forlengelse av samme tema, der du vises hvordan få mer energi på andre måter enn søvn. Om du allerede ikke har lest artikkelen om søvn, bør du gjøre det først.

I klassikeren The 7 Habits of Highly Effective People skriver forfatteren Stephen Cowey om hvilke vaner effektive mennesker har. En av disse vanene er å ta seg tid til å også gjøre aktiviteter som gir deg glede og mer energi. Han omtaler dette som Sharpen The Saw. Tanken er altså at du sliper sagen din, slik at du kan sage og være mer effektiv når du tar den i buk igjen etter hvileperioden.

Du må ha pauser fra studiene dine for å klare og opprettholde konsentrasjonen og effektiviteten over tid. Det er ikke nok å være effektiv en kort periode, du bør legge opp hverdagen slik at du kan være det hele livet. Tenk på livet som en maraton, ikke en sprint.

Hvordan få mer energi

Planlegg tiden

De fleste av oss planlegger tid i kalenderen kun til avtaler man har med andre, men du bør også sette av tid i kalenderen til ting du skal gjøre alene. Dette gjelder både ting du vil lære, men også ting som gir deg mer energi. Det er viktig å sette av tid til disse tingene for at de skal bli prioritert, siden de ofte ikke har noen tidsfrist. Det er mye lettere å skyve på aktiviteter som ikke må gjøres innen en bestemt dato.

Hvordan få mer energi

Mihaly Csikszentmihalyi skriver i boken Flow at en universell hyggelig aktivitet er å bruke tid med andre mennesker. Bruk tid på mennesker som du trives med og får opp energien din. Og motsatt, kutt ut menneskene i livet ditt som tapper deg for energi. Du vet hvilke jeg snakker om.

Å gå en tur, er en fin måte å slappe av samtidig som du bruker kroppen. Jeg opplever å få mange ideer og ser nye sammenhenger når jeg går turer. Ofte trenger hjernen pause for å fungere optimalt. Eller enda bedre, så kan du gå en tur i naturen. Naturen gir oss et avbrekk fra menneskelig støy og vi får ladet batteriene i naturlige omgivelser.

Spis sunn mat som gir deg energi. Ikke ta snarveier med fast food og godteri. Den usunne maten gir deg rask energi, men du går like raskt i kjelleren igjen. Spis mat som gjør at du holder energien oppe hele dagen. Hvis du synes det er vanskelig å vite hva som er optimalt kosthold for deg, så fokuser i første omgang om å unngå den usunne maten.

Fysisk aktivitet er en kilde til energi, både utholdenhetsidrett og styrketrening. En kombinasjon er å foretrekke, men fokuser på det du har størst muligheter til og faktisk gjennomføre. Om du ikke trener i dag, så start i det små og lag gode vaner.

Jeg mediterer hver dag og opplever dette som en god måte å få mer energi på. Meditasjonen gjør at jeg bearbeider tanker som surrer i hodet og kommer meg videre. Dette gjør at jeg kan være mer fokusert og tilstede til livet mitt her og nå.

Fjern det som stjeler energien din

Vi har vært inne på mennesker som tapper deg for energi, men det kan være mye annet. Alt som gir deg bekymringer, tapper deg for energi. Det er selvsagt en del bekymringer som er vanskelig å gjøre så mye med, men mange kan du gjøre noe med. Et eksempel på dette er kredittkortgjeld. Kredittkortgjeld kan føre til inkasso og over tid være en stor mental belastning, og etter hvert også en fysisk belastning. Det kan gå så hardt utover økonomien din at det gjør det utfordrende å leve et godt materielt liv. Uansett hva det er, så fiks opp i tingene som tapper deg for energi.

Hvordan få mer energi oppsummert

 1. Ta deg tid til og planlegg aktiviteter som gir deg mer energi
 2. Eksempler på aktiviteter som gir deg energi kan være gå turer, naturen, meditering, sunn mat og mennesker.
 3. Fjern eller rydd opp i faktorene som stjeler energien din.

Læreplan fremmer fokus til eksamen

Når du studerer er det smart å ha en plan for studeringen. For det første har alle fag en læreplan med læringsmål, du bør ta utgangspunkt i. For det andre, bør du lage din egen individuelle læreplan for hvordan du gjennomfører studeringen. Gjør du dette vil fremme fokus mot det som gir størst resultater

Alle fag har en læreplan med læringsmål

Du finner læreplanen til fagene du studerer på Høyskolens eller Universitetets nettsider. Denne forklarer konkret hvilke kunnskaper det forventes at du tilegner deg i løpet av semesteret, og som du blir evaluert etter på eksamen og innleveringer.

Målene i læreplanen hjelper deg med å rette fokuset mot hva som er relevant, samt hvilken vinkling du kan forvente at spørsmålene vil ha på eksamen. Dette gjør det lettere å både lese og ta notater mer fokusert.

Til å begynne med kan læremålene i læreplanen virke overveldende og veldig overordnede, men etter hvert som du leser pensum vil den gi mer og mer mening. Du bør ha læreplanen fremme og gå gjennom denne regelmessig gjennom studiet. Når du leser pensum bør du spørre deg selv hvordan læremålene er relevant for det stoffet du leser akkurat nå. Å lese målrettet kan også hjelpe på motivasjonen.

Læreplan gjør deg fokusert og lettere å nå dine mål.

Individuell læreplan

I tillegg bør du lage deg en individuell læreplan, slik at du innarbeider gode vaner for hvordan du skal studere. Vaner gjør at du enklere kommer i gang med å studere, siden en innarbeidet vane krever minimal energi av deg. Les gjerne artikkelen jeg har skrevet tidligere om vaner.

Du bør ha en plan for hvor og i hvilke omgivelser du skal lære. Skal det for eksempel være på lesesalen, biblioteket eller hjemme hos deg selv. Vær bevisst på hvor du klarer å studere best, uten å bli forstyrret. Dette er forskjellig fra person til person. Noen klarer ikke å studere hjemme, for da har de lett for å avbryte seg selv med alt mulig annet som bør gjøres hjemme. Andre leser dårlig på lesesal, for da er det andre personer der som kan forstyrre. Tenk gjennom hva som passer for deg og følg dette.

Et sentralt spørsmål her blir også om du skal lære med noen andre? I så fall er det viktig at du finner noen som er målbevisst som deg, slik at læringen blir produktiv. Å studere sammen med en person som er seriøs, kan hjelpe deg til å bli mer seriøs. Å studere sammen med en useriøs, vil ha motsatt effekt….

I sammenheng med hvor du skal lære, bør du også ha en plan på hvordan du kan arbeide uforstyrret der du velger å studere. I denne sammenhengen anbefaler jeg at du leser artikkelen om fokus. Fjern distraksjoner ved at du for eksempel slår av mobiltelefonen og internett på laptopen når du bruker den.

Når skal du studere?

Når skal du studere? Faste tider på når du skal lære, gjør det mer forpliktende og større sannsynlighet for at du gjennomfører målene. Å komme i gang så tidlig som mulig, vil alltid være å anbefale. Ofte er ikke det mulig fordi du skal ha forelesning på morgenen eller fordi du skal jobbe. Når dagene ikke er like, må du også planlegge etter det. Et tips er å planlegge hver søndag kveld på hvilke tidspunkt du skal studere den kommende uken. Det er ikke nok å fylle kalenderen med forelesninger og jobb. Du må også fylle den med egenstudier. Planlegg gjerne også hvilket pensum du skal lese eller hvor mye du skal skrive på en oppgave. Det gjør at du blir mer fokusert og effektiv på det aktuelle tidspunktet. Ha noe å strekke deg etter!

Motiver deg selv ved å få opp energien

Du kan motivere deg selv for å få opp energien, slik at du får mer lyst til å studere. Hva som fungerer for deg, må du finne ut av selv. Det kan være å spille en sang, gå en tur eller spise noe som gir deg energi.

Ha orden i sysakene

Kjøp inn alt du trenger av utstyr til studiene før semesteret starter. Tenker da på pensumbøker, blyanter, penner, notatblokker, etc. Kjøper du alt med en gang, slipper du å bruke mer tid på dette. Noen studenter bruker mye tid på å låne pensumbøker som ofte er utlånt. Det er bedre å jobbe noen ekstra vakter, enn å bruke mye tid på å låne bøker. Du risikerer også unødvendig stress dersom de ikke er tilgjengelige på biblioteket.

Når du studerer har du kun tilgjengelig det du trenger tilgjengelig. Alt annet er distraksjoner. Ikke ha laptopen framme om du noterer i en notatblokk.

Planlegg mat og drikke når du skal lese andre steder enn hjemme. Det er både rimeligere og du sparer tid ved å ikke gå i kantina.

Læreplan oppsummert

 1. Les målrettet etter målene i læreplanen
 2. Lag din egen individuelle læreplan
 3. Ha orden i utstyret

Mer energi med bedre søvn

Uansett hva du ønsker å gjøre i livet, trenger du energi til å gjøre det. Å studere er ikke noe unntak. Jo mer energi og opplagt du er, jo lettere er det å holde fokus gjennom en lang dag. På den måten får du gjort mer. Men hvordan får du mer energi?

Hvorfor mer energi er viktig?

Mer energi gjør at du klarer å holde bedre fokus, noe som gjør at du både lærer mer mens du studerer og lærer raskere. Du klarer også å holde på i lenger perioder. Mer energi er generelt bra for helsa, trivselen og det gjør motivasjonen høyere. Det er også lettere å ta de riktige valgene når du har mer energi. Det er lettere å legge seg på sofaen med Netflix når du har lite energi.

Uansett hva du ønsker å gjøre i livet, trenger du energi og tid.

Energi x Tid = Resultater

Viktigheten av søvn

Pareto-prinsippet relatert til energi, betyr søvn. Søvn er den viktigste innsatsen for å få mer energi. I boka Why We Sleep kommer søvnforskeren Matthew Walker med kunnskap om hvorfor søvn er viktig, skadevirkninger av lite søvn og hvordan få bedre søvnhygiene.

God søvn bidrar til at vi lever lenger, er mer kreative, husker bedre, holder oss slankere, reduserer matsuget, beskytter mot kreft og demens, hindrer forkjølelse og influensa, reduserer risikoen for hjerteinfarkt, slag og diabetes. Videre blir vi i bedre humør, mindre deprimerte og engstelig.

Når du studerer er du spesielt opptatt av det å huske bedre, og når du ikke sover den første natta etter å ha lært noe nytt, minsker det sjansene for at den nye kunnskapen lagres i hukommelsen. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om hukommelse, og vist til viktigheten av søvn.

Mangel på søvn gjør at vi svinger mer følelsesmessig mellom å være positiv og negativ. Lite søvn bidrar til at vi tar kortsiktige valg framfor å tenke langsiktig. Lite søvn er knyttet til aggresjon, vold, psykiske forstyrrelser og mobbing. Mangel på søvn kan også bidra til selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord.

For oss gutta er det viktig å være klar over at lite søvn også fører til lavere testosteronproduksjon, noe som er viktig for energi, bygging av muskler og styrking av bentettheten.

Mer energi med bedre søvn

Hvordan sove bedre

Matthew Walker anbefaler at du så godt som mulig prøver å stå opp til samme tidspunkt hver eneste dag, det vil si også i helgene. De fleste liker å sove ut lenger i helgene, men det gjør at du får vanskeligheter med å sovne igjen når en ny uke starter.

Han anbefaler 8-9 timer søvn hver eneste dag, og du må derfor planlegge å ligge minst 9 timer i senga. Det tar gjerne noe tid før du sovner uansett. Du synes kanskje at 8-9 timer høres alt for mye ut? Matthew Walker skriver at vi legger ikke merke til egen søvnmangel fordi vi etablerer et nytt grunnivå for oss selv etter lange perioder med lite søvn. Det nye lavere grunnivået gjør at vi vender oss til med å ha mindre energi, være mindre oppmerksom og prestere dårligere.

Den dårligste unnskyldningen for å ikke gjøre endring i livet er å skylde på dårlig tid. De fleste av oss kaster bort flere timer hver eneste dag på TV-serier og sosiale medier. Kanskje du opplever å ha dårlig tid fordi du er lite produktiv i løpet av dage, grunnet lite søvn?

Viktigheten av lys

Du bør utsette deg selv for minst en time dagslys hver dag. Dagslys fyller kroppen med serotonin, noe som gir deg energi og gjør deg glad. Når kvelden kommer blir serotonin omgjort til melatonin, og dette stoffet gjør at du sovner. Jo mer serotonin/melatonin du har, jo raskere vil du sovne. Du kan også spe på med cashewnøtter for å få i deg serotonin.

Du må passe deg for serotonin- og melatonintyvene. Unaturlig hvitt- og blålys tømmer kroppen for dette. Dette lyset finnes i alle skjermer, lyspærer og lysrør. På mobil og nettbrett kan du dempe bakgrunnslyset eller installere f.lux som legger over et rødt lys for å skjermer for det hvite og blå lyset. Du kan stille inn tiden for når programvaren skal starte på kvelden, til samme tid hver gang. På TV’en kan du justere ned blålyset og bakgrunnslyset.

Hvis du liker å lese på senga, er Kindle fra Amazon å anbefale. Kindle er et digitalt lesebrett der lyset på skjermen kommer inn fra siden, og ikke bakfra slik det gjør på mobiler og nettbrett. Da får du ikke lyset i ansiktet og det er også mer behagelig å lese på. Du bør generelt unngå sterkt lys fra lyspærer de siste timene før leggetid. Det røde lyset du får fra stearinlys og peisen, gjør deg derimot mer søvnig.

Mer energi med fysisk aktivitet

Det er bra å bruke kroppen og en sliten kropp kan ha lettere for å sovne. En god treningsøkt kan hjelpe på dette, men unngå hard trening 2-3 timer før leggetid. Det kan gjøre det vanskeligere å sovne. De siste timene før leggetid kan det være lurt å gjøre rolige aktiviteter som å lese, høre på musikk, lydbok eller en podkast.

En viktig årsak til at vi ikke bør trene før leggetid er at kroppstemperaturen må falle med en grad før vi sovner. Du kan fremskynde denne prosessen med en varm dusj før leggetid, siden varmen i kroppen da trekkes ut til huden, slik at resten av kroppen kjøles ned raskere. Videre anser Matthew Walker 18 grader på soverommet som ideelt. Soverommet bør være så lystett som mulig, siden det minste lys på huden kan stimulere kroppen til å våkne.

Du bør minst være ute i dagslys en time om dagen og da kan du like gjerne kombinere dette med en gåtur.

Mat og drikke

Koffein bør unngås så langt det lar seg gjøre. Det er koffein i kaffe, cola, te og sjokolade. Vær klar over at selv såkalt koffeinfri kaffe, inneholder i snitt 20 % koffein sammenlignet med vanlig kaffe. Vi mennesker har en ulik evne til å bryte ned koffein. Halveringstiden ligger på 4-6 timer. Det betyr i praksis at hvis du drikker to kopper kaffe fram til klokka 11 på dagen og slutter der, vil du ha mellom 0,25 til 0,5 kopper kaffe igjen i kroppen når du legger deg klokka 11 på kvelden. Matthew Walker drikker selv ikke kaffe. Jeg har kuttet ut kaffe selv, og etter 2-3 dager hevet det søvnkvaliteten min.

Noen ord om slumring

Matthew Walker skriver at slumring er mishandling av hjerte- og karsystemet. Når du sovner går kroppen inn i en dyp fase av søvn. Hvis du blir vekket opp raskt etter at du har sovnet blir du vekket opp fra en dyp fase. Dette er en belastning for hjerte- og karsystemet, og kan være svært helseskadelig. Unngå derfor slumring, og heller sett klokka på ringing når du faktisk må stå opp.

Mer energi med bedre søvn ved å

 1. Stå opp til samme tidspunkt hver dag
 2. Planlegge 9 timer i senga
 3. Minst en time dagslys om dagen
 4. Unngå blå- og hvitlys på kvelden
 5. Unngå koffein
 6. Fysisk aktiv, men ikke de siste timene før leggetid
 7. Et lystett soverom med 18 grader
 8. Unngå slumring

Du kan lese mer om energi i denne artikkelen her.

Den enkle veien til suksess

Det er lettere å identifisere de tingene som hindrer deg fra suksess og fjerne disse, enn å lete etter nåla i høystakken for å finne de tingene som kan fremme suksessen din. Tingene som hindrer suksessen din er åpenbare, de som fremmer den må finnes og testes ut i praksis. Denne artikkelen skal gjøre deg mer oppmerksom på, og lære deg å identifisere hva som står i veien for din suksess.

To attain knowledge, add things everyday. To attain wisdom, subtract things everyday. Lao Tzu.

Kontraintuitiv

Å trekke fra er kontraintuitivt, og det er derfor du må bli bevisst på fordelene med å tenke på denne måten. Det er lettere å fokusere på hva vi bør gjøre, og vanskeligere på hva vi ikke bør gjøre. Men samtidig lettere å identifisere hva som hemmer vår suksess enn fremmer den. Det er lettere å identifisere hva som forstyrrer fokuset ditt, enn hva som fremmer fokus. Det er lettere å unngå å gjøre dårlige beslutninger, enn å gjøre gode beslutninger. De dårlige valgene vi gjør i livet vårt, er vi som oftest klar over når vi gjør de. Hva som er gode beslutninger, kan være tilnærmet uendelig.

Ta energi som et eksempel. Ditt energinivå gjennom dagen blir bedre av å unngå usunn mat, enn å prøve og spise optimalt sunt gjennom hele dagen. Hva er nå et optimalt kosthold, uansett? Men vi vet at et stort måltid på McDonalds ikke gjør underverker. Kort oppsummert bør du ikke fokusere på å gjøre ting perfekt, men fokusere på å unngå feil.

Denne måten å tenke på har paralleller til Pareto-prinsippet. Men i stedet for å fokusere på de 20 % som gir 80 % av resultatene, fokuserer vi her på å fjerne de 80 % som kun gir 20 % av resultatene eller negativt resultat.

Distraksjoner

Distraksjoner er den største trusselen mot vår læring. Å fjerne distraksjonene gjør det lettere for viljestyrken din og faktisk gjøre det du skal, nemlig å studere. Fjern derfor distraksjoner der du skal studere.

Den største distraksjonen vår er mobilen. Du kan legge den vekk, du kan slå av lyden, du kan slå av varsler på sosiale medier eller til og med slette sosiale medier. Jeg finner stor glede å befrielse i å slette apper fra mobilen.

Den nest største distraksjonen er som regel PC’en. Du kan unngå å bruke PC’en eller å ha den i nærheten med mindre du absolutt trenger det. Og hvis du absolutt trenger det, kan du slå av internett, slik at du ikke blir forstyrret av varsler.

Verktøy

Tidligere hadde jeg lett for å bruke endeløst med tid på Facebook, og jeg installerte derfor Newsfeed Eradicator. Dette er en extension i Chrome som fjerner nyhetsstrømmen i Facebook, slik at ingen nyheter kommer opp på forsiden. Jeg kan fortsatt bruke Facebook til å kommunisere med andre, men det blir ingen scrolling etter nyheter.

En annen genial extension i Chrome er Distraction Free Youtube. Denne gjør at du får kun frem treff på det du har søkt på i trefflisten, uten at den foreslår andre videoer du bør se. YouTube er genialt til læring, men det er lett at læringen går over til underholdning på videoer som foreslås.

En annen genial extension i Chrome er CrackBook Revival. Denne gjør at du kan stenge tilgangen til bestemte nettsider som du vet er store tidstyver for deg selv. Hvor mange ganger sjekker du nyhetssider i løpet av en dag? Eller gjøre tilgangen tidsbestemt, slik at du ikke har tilgang på dagen når du skal jobbe med studier.

Et program som jeg synes er genialt og bruker selv, er Shift. Programmet gjør at du kan samle e-post og alle sosiale medier på samme sted. Jeg har derfor ikke Shift oppe når jeg jobber, og så har jeg alt på et sted når jeg først åpner programmet. Da kan jeg sjekke e-post og meldinger på alle sosiale medier samtidig, slik at tidsbruken blir mest mulig effektiv. Det er mye mer effektivt med sosiale medier på PC’en fremfor mobilen, siden jeg kan skrive med touch på tastaturet.

Hva gjør det vanskelig?

For å holde fokuset på studiene og det du skal lære, betyr at du må si nei til andre ting. Det kan til og med bety at du må si nei til andre ting som du også har lyst til å lære. Du må fokusere på å lære det som betyr mest for deg nå. FOMO (Fear of Missing Out) er en utfordring, men du må ha tro på at det å fokusere er det som gir størst effekt i lengden. Du må ofre mye for å oppnå mye.

Ingenting er mer produktivt enn å bli mer effektiv på ikke å gjøre de tingene som ikke bør gjøres, Peter Drucker

Du må derfor spørre deg selv hva som er viktigst for deg å lære? Og som student bør det være det som studiene dine inneholder. Hvis ikke bør du spørre deg selv hvorfor du går på ditt studium eller hvorfor du studerer i det hele tatt?

Teknikker

I boken Indistractable tilbyr forfatteren Nir Eyal blant annet to strategier du kan bruke for å forstyrre deg selv mindre. Den ene er å vente i 10 minutter fordi trangen til å forstyrre seg selv, varer sjeldent mer enn ti minutter. Den andre er at du ser for deg en elv hvor du plasserer trangen til å distrahere deg på et blad som renner nedover en elv, og gjør dette gjentatte ganger til behovet forsvinner.

For å fokusere, er det viktig å kunne si nei. Damon Zahariades har mange gode poenger i boken The Art of Saying No. Vi er ofte redd for å såre andre og derfor sier vi ja til å bli med på ting vi ikke har lyst til. Husk at hver gang du sier ja til andre, sier du nei til deg selv.

Forfatteren trekker også fram at du er ikke ansvarlig for andres følelser når du avviser dem. Og husk at du er i bedre stand til å ta vare på andre over tid, hvis du ivaretar dine egne behov først. Det er en forutsetning for at du skal ha energi til å støtte andre. Et annet poeng forfatteren også trekker fram, er at jo flere ganger du sier nei nå, jo færre trenger du å si i fremtiden. Når du takker nei til noe, blir du gjerne spurt sjeldnere i fremtiden.

Damon Zahariades foreslår at du er ærlig, ikke utsetter å si nei, siden det gjør det bare enda vanskeligere for begge, forklar hvorfor det ikke passer og gjør dette på en høflig måte.

Min personlige prioriteringsteknikk er «hell yes or no». Hvis invitasjonen er noe du har lyst til å si «hell yes» til, så gjør du det. Alt annet er NO.

Menneskelige distraksjoner

Min erfaring er at det er to typiske personer som distraherer medstudentene sine. Det ene er den som alltid skal underholde. Det kan være bra å få inn humor innimellom, får deg til å le og gir deg energi, men pass på at det ikke blir for mye av det. Den andre typen er den som alltid skal klage. Vedkommende er ikke interessert i løsninger og vil bare klage over hvor vanskelig studiene er og hvor urettferdig det er. Denne typen har ingen fordeler og vil ikke bare ta tiden din mens du hører på klagingen, men du blir også tømt for energi slik at du har vanskeligheter med å holde fokuset oppe også etterpå.

Oppsummert

 1. Ikke la mobilen forstyrre deg
 2. Ikke la PC’en forstyrre deg
 3. Bruk programvare som fjerner distraksjoner
 4. Lær deg å si nei, og si bare ja til tingene du virkelig har lyst til
 5. Unngå personer som distraherer deg og tapper deg for energi

Renters renteeffekt på kunnskap

Warren Buffet har blitt sitert på at han forklarer sin rikdom med å vokse opp i USA, heldige gener og renters renteeffekt (compounding interests på engelsk). Renters renteeffekt er en sterk mental modell som brukes først og fremst i den økonomiske sfæren, men som også er forklaringssterk på andre områder. I denne artikkelen viser jeg deg hvordan denne effekten fungerer på kunnskap.

Renteeffekt vs. renters renteeffekt

For å forklare forskjellen mellom vanlig renteeffekt og renters rente effekt, kan vi ta utgangspunkt i at du setter 1000 kr i en bank til 10 % rente. Med vanlig renteeffekt tar du ut renten på 100 kr årlig. Etter ti år vil du ta ha tatt ut 1000 kr i fortjeneste. Med renters renteeffekt lar du pengene du får i rente stå i banken, og etter 10 år vil du da ha tjent 1594 kr. Det er altså nesten 60 % mer. Etter 20 år er beløpene henholdsvis 2000 kr og 5727 kr. Og etter 50 år er beløpene 5000 kr og 116.391 kr. Forskjellen øker drastisk over tid fordi veksten med renters rente er eksponensiell. Du kan sjekke selv med kalkulatoren til DNB her.

Se gjerne videoen under for ytterligere forklaring på renters renteeffekt.

Hva er renters renteeffekt?

Renters renteeffekt på kunnskap

La oss nå se hvordan denne effekten er relevant for kunnskap. Hvis du for eksempel er utdannet økonom, har du kunnskap om økonomi. Da er du kompetent på et fagfelt. Hvis du i tillegg utdanner deg som jurist, har du kunnskap om økonomi og juss. Du har kunnskap A, kunnskap B OG kunnskap A + B. Ved å legge til et kompetanseområde øker du kompetansekombinasjoner med to. Hvis du lærer deg et tredje kompetanseområde har du A, B, C, AB, AC, BC og ABC, dvs. hele syv kompetansekombinasjoner! Hva tror du det gjør med din verdi i arbeidsmarkedet? Kombinasjon av fagfelter gjør at du kan se sammenhenger som er skjulte for andre.

Investering i din egen kunnskap er den beste investeringen du kan gjøre. Den øker din verdi på arbeidsmarkedet, gjør at du klarer å tenke kreativt på tvers av fagfeltene og du får følelsen av å være kompetent.

Renters renteeffekt

Kombinasjon med Pareto-prinsippet

Denne effekten er spesielt sterk i kombinasjon med Pareto-prinsippet. Pareto-prinsippet går kort fortalt ut på at du skal gjøre mest av de tingene som gir størst resultater, fremfor å prøve og gjøre alt mulig. I dette tilfellet betyr det at du skal lære deg de viktigste prinsippene fra et fagfelt. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om Pareto-prinsippet. Renters renteeffekten gjør at du bygger en stor kunnskapsbase over tid, mens Pareto-prinsippet viser deg hvordan du gjør dette med å fokusere på de viktigste prinsippene innenfor hvert fag.

Hva er det motsatte av renters renteeffekten?

Renters renteeffekten viser hvordan resultatene øker over tid, selv om innsatsen forblir den samme eller reduseres. Det motsatte av denne effekten er avtagende nytte (eller resultater). Det vil si at resultatene øker mindre enn den økte innsatsen. Et eksempel på dette er trening. Går du fra 0 til 1 løpetur i uka, øker prestasjonen enormt. Men fra 6 til 7 løpeturer i uka vil den positive effekten være minimal, kanskje til og med negativ.

Oppsummert

 1. Forstå kraften i renters renteeffekten
 2. Lær deg ulike fagfelt

Produktivitet – gjør det viktigste, ikke mest mulig

Det er lett å bli oppslukt av å få utført mest mulig i løpet av en dag. Å krysse av den ene oppgaven etter den andre. Som student kan dette uttrykke seg ved at vi prioriterer å lese mest mulig, fremfor å lese det som er vanskelig og tar tid å lære. Du må prioritere godt, for å økt din produktivitet.

Det viktigste er ofte det vanskeligste

«First thing first», er et prinsipp som vektlegger betydningen av å gjøre det viktigste først. Det viktigste er ofte også det vanskeligste og tar derfor lengst tid. Dette gjør det lett å utsette akkurat disse oppgavene. Det kan være en vanskelig oppgave du sliter med, eller en stor innlevering du aldri starter på. Det er lettere å lese mange sider fra en enkel pensumbok. Kvantiteten kan lure oss til at vi lærer mer, men det er akkurat det som er vanskelig å forstå som også gir oss stor innsikt. Innsikt som veier tyngre enn antall sider du leser. Innsikt lærer deg å tenke og tolke alt pensum i et nytt lys.

«Hard choices, easy life. Easy choices, hard life”. Jerzy Gregorek, 4x verdensmester i vektløft.

Produktivitet er å gjøre de viktigste tingene, ikke alle tingene.
Produktivitet er å få gjort de viktigste tingene.

Produktivitet ved å prioritere

Men hvis du aldri prioriterer disse oppgavene, blir de heller aldri gjort. Gjør derfor de vanskeligste oppgavene først på dagen, når du har størst viljestyrke. Når du har gjort den vanskeligste oppgaven, er det veldig enkelt å ta fatt på de enklere. Selv om det er sent på dagen. Følelsen av å bli ferdig med noe vanskelig, gir oss energi.

De første timene på dagen er de som også er lettest å kontrollere. Timene før du går ut av døra, har du størst kontroll over. Cal Newport skriver i Deep Work, at i informasjonsøkonomien blir evnen til å jobbe konsentrert med krevende oppgaver stadig viktigere. Verden blir mer kompleks, og det krever større fokus. På den andre siden blir vi utsatt for flere distraksjoner og sosialt press til å gjøre overfladisk og lite betydningsfullt arbeid.

Prioriter derfor jevnlig hva som er viktigst å gjøre. Ofte er dette åpenbart for oss, men vi vil ikke innrømme det for oss selv. Det er mer behagelig å gjøre de enkle oppgavene. Skriv ned de vanskelige oppgavene på post-it lapper, og ta de ned etter hvert som du blir ferdig. Dette er mye bedre enn å skrive lange lister over alle enkle småoppgaver du skal gjøre.

Produktivitet i alle deler av livet

Prinsippet om «First thing first» gjelder generelt, ikke bare som student. Det kan være den vanskelige samtalen du har gruet deg til, komme i gang med et nytt treningsregime eller en utfordrende oppgave på jobb. Jo større autonomi du har i jobben din til å prioritere arbeidsoppgaver, jo større sannsynlighet er det for at du utsetter de viktigste oppgavene. Du har kanskje også opplevd å ha en sjef som ikke klarer å være tydelig, men som prøver å «please» alle? Slutt å utsette ting du vet du må gjøre. Du vet hva du må gjøre for å øke din produktivitet!

Det kommer naturlig nok til å være vanskelig å gjøre de vanskeligste oppgavene, men det blir lettere når du gjør det til en vane og gjøre disse oppgavene først. Belønningen er også stor i form av betydelig økt læring og mestringsfølelse av å gjøre de oppgavene som krever mye av oss.

Men den største fordelen av alle, synes jeg at da gjør jeg oppgaver som jeg allerede har tenkt på og grudd meg til å gjøre. Når disse oppgavene er gjort, føler jeg lettelse og får det ut av systemet. Dette gir meg færre bekymringer og økt fokus til nye oppgaver. Dette gjør det derfor også enklere å starte på andre vanskelige oppgaver.

Produktivitet oppsummert

 1. De vanskeligste oppgavene er som oftest også de viktigste
 2. Gjør de viktigste oppgavene først
 3. Gjør de viktigste oppgavene først på dagen når viljestyrken er størst
 4. Prioriter jevnlig

Lær hvordan du bør lese fagbøker for å bli mer produktiv.

La andre finne kunnskapen for deg

Vi har alle begrenset med tid, og da gjelder det å utnytte den så godt som mulig. Du trenger ikke selv lete fram den viktigste kunnskapen fra hver bok. Det er andre som gjør den jobben for deg!

Det slippes dusinvis av bøker hver eneste måned som jeg gjerne skulle ha lest. Det har jeg ikke tid til, men jeg kan få med meg det viktigste fra hver bok på 10-15 minutter. Ikke bare får jeg med meg de viktigste poengene, men dette hjelper meg til å bestemme hvilke bøker jeg ønsker å gå mer i dybden på. Det er kjedelig å kaste bort tiden på en dårlig bok.

«Work smarter, not harder». Allen F. Morgenstern.

Lær deg hvordan du kan lære deg det viktigste fra de beste bøkene, slik at du kan komme gjennom et stort antall bøker.

Hvordan?

For det første finnes det en rekke programmer som du kan benytte deg av, der bøker er oppsummert i kortversjoner. Dette er programmer som Blinkist, Headway, GetAbstract og ShortForm.

For det andre finnes det en rekke personer som har spesialisert seg på å lage sammendrag av bøker

Brian Johnson: https://www.youtube.com/user/PhilosophersNotes/videos

Illacertus: https://www.youtube.com/channel/UCmvhCWvHk3-SJqljh5cCm8A/videos

Book Video Club: https://www.youtube.com/user/BoardStudios/videos

For det tredje kan du finne TED Talks om veldig mange som har gitt ut bøker. De bruker denne plattformen for å skape interesse om sine bokutgivelser, noe som betyr at de må gi vekk sine beste ideer fra sine bøker.

Wisdom of the crowd

For det fjerde kan du bruke Kindle for å se hvilke setninger og avsnitt som er oftest overstrøket av andre. Denne strategien bygger på teorien om «wisdom of the crowd». Den går kort ut på at mange individer er mer presise enn et fåtall av eksperter.

Teorien har sin bakgrunn fra en konkurranse der 800 mennesker skulle gjette vekten på en okse. Oksen veide 1198 pounds. Statistikeren Francis Galton kom fram til at medianforslaget fra deltakerne var 1207 pounds. Dette var overraskende presist forslag og mindre enn 1 % avvik fra den faktiske vekten.

På samme måte bruker de store tech-selskapene som Facebook og Instagram å fremheve det som allerede er likt og delt av mange andre. Er det viktig for andre, antas det at det også er viktig for deg.

Poenget er at det som mange andre synes er interessant i bøker, er antagelig også interessant for deg.

Men….

Denne strategien vil selvsagt ikke gi deg dyp forståelse om alt, men den vil gi deg en oversikt over det viktigste. Samtidig hjelper det deg med å finne bøker du ønsker å fordype deg i.

Med denne strategien vil du oppleve at du på kort tid får oversikt over hva en rekke bøker dreier seg om, og du lærer veldig mye på kort tid. I løpet av en halvtime kan du få med deg essensen av 2-3 bøker.

Klassikerne

For det femte kan du lese klassikerne. Disse bøkene har tålt tidens tann og fortsetter å være aktuelle og relevante, selv om det kommer nye bøker om samme tema. Dette er fordi klassikerne inneholder noen prinsipper som står seg, ikke den siste forskningen som er på mote akkurat nå. Les derfor klassikerne først, når du skal lære deg et nytt tema.

Når du leser bøker bør du også bruke gode teknikker for å finne fram interessante poenger, og det kan du lese om her.

Oppsummert

 1. La andre finne den beste kunnskapen for deg
 2. Lær mer på mindre tid
 3. Fordyp deg kun i bøker du allerede vet du kommer til å like
 4. Les klassikerne