Notere i fysiske bøker som gjør at du lærer

Bøker er berikende og kan gi oss interessante fakta, få oss til å reflektere eller gi ideer på nye ting du vil teste ut i eget liv. Men det er vanskelig å legge fra seg en god bok underveis, og da kan det være glemt når du er ferdig med å lese. Løsningen er å notere underveis i boka, slik at de beste delene blir lett tilgjengelig også når du er ferdig med å lese den.

Når du leser fagbøker, sitter du gjerne med notatbok og noterer underveis. Hvis du ikke gjør det, så begynn med en gang. Leser du digitale bøker på Kindle, mobil eller lesebrett, har du gjerne en overstrykningsfunksjonen. Denne funksjonen samler dine overstrykninger på et sted. Men hva gjør du når du leser en fysisk bok?

Det er trist når vi kommer over informasjon i bøker som får oss nysgjerrige, ivrige eller tankefulle, for så og aldri lese dette igjen. Det er ikke bare fagbøker vi kan lære av. De fleste bøker inneholder noen interessante fakta, gode sitater, noe som får deg til å reflektere, noe du vil lære mer om eller noe du vil prøve ut i praksis. Fellesnevneren er at du ønsker å gå tilbake til de beste delene av boka.

“Note-taking is important to me: a week’s worth of reading notes (or «thoughts I had in the shower» notes) is cumulatively more interesting than anything I might be able to come up with on a single given day”. Teju Cole

Hvordan notere i praksis

Det er flere måter å løse dette på. En studieteknikk jeg foretrekker, er å bruke kulepenn til å notere direkte i boka. På en tom eller nesten tom side langt framme i boka, kan jeg notere først sidetall og kort hva det handler om etter sidetallet. På denne måten noterer jeg fortløpende etter hvert som jeg leser boka. På den aktuelle siden, understreker jeg de spesifikke setningene. I tillegg liker jeg å notere egne tanker og/eller spørsmål jeg har ved siden av bokteksten. Dette gjør læringsprosessen mer aktiv og levende, og da husker vi bedre. Du kan lese mer om hukommelse her.

Bildet viser hvordan du kan notere på en blank side i begynnelsen av boka, og som kan fungere som en indeks.
Bildet viser en oversiktsside med sidetallet til venstre og en kort beskrivelse etter.
Bilder viser hvordan du kan linje under de viktige setningene i boka og notere egne kommentarer i sidemargen.
Bildet viser den aktuelle setningen som er understreket og kommentar i margen.

Med denne studieteknikken, vil du oftere tenke på det du har lest og du får lyst til å gå tilbake og lese det på nytt. Og ofte stiller du deg nye spørsmål.

Når du har lyst kan du ta fram boka og gå til oversiktssiden. Du får nå en rask oversikt over temaene du fant interessant når du leste boka.

Vil ikke notere i bøkene mine

Hvis du synes det er feil å notere fysisk i bøkene dine, så spør deg selv hvorfor? Jeg tenker at en bok først og fremst skal gi oss glede eller nytte, og hvis det skjer ved å skrive i den så spiller det ingen rolle. Boken blir da mer levende. Du kan selvsagt også skrive med blyant hvis du har lyst til å fjerne det senere, men jeg foretrekker at teksten er lett synlig.

Alternativt

Du kan også bruke post-it index som du klistrer fast på de aktuelle sidene du ønsker å gå tilbake til. Ulempen med dette er at du da ikke har en oversikt fremst i boka.

Oppsummert hvordan du bør notere

  1. Lag en indeksside i begynnelsen av boka der du skriver ned sidetall og kort om hva det gjelder
  2. Understrek de linjene som er interessante
  3. Skriv ned egne tanker og/eller spørsmål i margen til teksten du understrekte

Lær også hvordan du kan ta gode notater fra forelesninger og pensum med Cornell-metoden her.

2 kommentarer til «Notere i fysiske bøker som gjør at du lærer»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *