Notater som gjør at du lærer bedre

Det er mange måter å ta notater fra forelesninger og pensum, men det viktigste er at vi lærer mest mulig av det. Mange tar notater fra forelesninger med mål om å skrive ned mest mulig. Det er ikke en god studieteknikk. Cornell University har utviklet en god metode som du nå skal lære.

Har du lagt merke til de som febrilsk noterer ned mest mulig fra forelesninger? Jeg var en av dem….

“The more content you try to capture during a lecture or a meeting, the less you’re thinking about what’s being said. You burn through most of your attention parroting the source.” Ryder Carroll, forfatter av The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future

Notater for å lære

Å ta gode notater er en viktig ferdighet og studieteknikk. En ferdighet som kan læres raskt. Denne studieteknikken ble utviklet av Cornell University i USA. Formålet med notater er å lære og huske mest mulig, ikke å notere ned alt. Dette gjør at du sparer tid når du skriver notater.

Det viktigste med å ta notater er at du kopler ny informasjon i sammenheng med eksisterende kunnskap. Dette gjør at du må bruke hjernen aktivt, noe som gjør at du husker mer av notatene.

Du husker også mer når du tar notater med egne ord fremfor å notere ordrett fra foreleser eller forfatteren av boka. Når du gjør en aktiv handling ved å omgjøre teksten til egne ord, øker det også sjansen for at hjernen husker informasjonen. Skriv notater som innebærer aktiv involvering for å skape mening for deg selv, og muligheten til å reflektere over senere. Du kan lese mer om dette i artikkelen jeg har skrevet om hukommelse, pugging og aktiv læring. Du oppnår denne effekten når du må prioritere og tenke gjennom hva du skal notere, ikke bare skrive ned alt.

Når du skriver ned for mye blir det dessuten uoversiktlig, og uegnet å bruke til repetisjon senere. Mye av poenget med å skrive notater, er å repetere det viktigste før en eksamen.

Eksempel på hvordan siden ser ut som du kan ta notater på med cornell-metoden.
Eksempel på hvordan du tar notater med Cornell-notes teknikken

Oppskriften for å ta gode notater

Øverst i notatene skriver du tema, dato og navn på foreleser. Dette gir deg oversikt, slik at du senere kan huske tilbake til den aktuelle forelesningen.

I notatkolonnen gjør du dine notater, tegninger og modeller. Denne ruten inneholder eksempler, definisjoner, detaljer, formler, tegn, bilder og datoer. Ha mellomrom mellom ulike ideer og poenger, slik at det er lettere å lese over de senere.

De viktigste ideene, poengene, datoene, personene og tallene, noterer du til venstre. Du kan også skrive ned spørsmål i denne kolonnen. Jeg bruker denne kolonnen også til å knytte informasjonen til eksisterende kunnskap jeg besitter (ofte fra helt andre fag). Dette gjør det lettere å huske den nye informasjonen, siden den nye informasjonen knyttes til noe som allerede finnes i langtidshukommelsen.

Alternativt kan du spørre deg selv om hva betyr denne informasjonen for deg? Hvordan er dette relevant i ditt liv? Hvordan kan jeg ta i bruk dette i mitt eget liv? Da blir du også tvunget til å bruke hjernen aktivt og knytte informasjonen opp til eksisterende kunnskap. Aktiv bruk av hjernen er et overordnet prinsipp for god studieteknikk.

I oppsummeringskolonnen lager du en kort oppsummering på 1-2 setninger med egne ord. Du kan tenke høyt inni deg hvordan du ville forklart det du har lært til en annen person på en overordnet måte. Eller du kan skrive «I dag lærte jeg….»

Notatblokk

Når noterer på denne måten, må du ha rett verktøy, dvs. rett notatblokk. Du kan velge mellom å kjøpe en vanlig notatblokk med linjer og dele sidene opp i deler med en linjal, eller kjøpe de med ferdig inndelte sider. Jeg kjøper mine fra Bookdepository.

Utfordringer

Det kan oppleves vanskelig i begynnelsen å prioritere hva du skal notere. Det er lett å oppleve FOMO (Fear of Missing Out). Husk at det er bedre å huske kun det viktigste, enn at det viktigste forsvinner ved at du prøver å prioritere alt. Studieteknikken blir naturlig over tid og når du først er vant til den, ønsker du ikke å gå tilbake.

Oppsummering Cornell-notater

  1. Prioriter hva du noterer
  2. Knytt ny informasjon til eksisterende kunnskap
  3. Spør deg selv hvordan dette er relevant for deg
  4. Oppsummer med egne ord

Lær deg også hvordan du skriver notater i fysiske bøker her.

3 kommentarer til «Notater som gjør at du lærer bedre»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *