Målsetting som gjør at du lykkes med studiene

Å ha målsetting for studiene gjør det mer motiverende å bruke tid og energi. Gode motiverende mål har noen kjennetegn og det er flere fallgruver å gå i. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke kvaliteter gode mål har, samt hvordan bruke de aktivt i hverdagen.

Et mål eller målsetting er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand eller sluttpunkt som et individ eller organisasjon planlegger å oppnå. Mål kan gi retning til videre arbeid og styre utviklingen mot målet. Mål er det ønskede sluttresultatet, mens plan, oppgaveløsning og strategi er framgangsmåten som brukes for å oppnå målet (wikipedia.no).

Ha kontroll på målene

Det viktigste prinsippet med god målsetting, er at du selv må ha kontroll over utfallet. Dette er kanskje det prinsippet det også syndes mest mot. Hvis du studerer spansk, kan et mål være å kunne bestille mat og drikke. Du har kontroll over utfallet, det krever bare arbeid fra din side å komme dit. Å ha som mål at du skal bli best i klassen, er eksempel på et mål du ikke har kontroll over. Du kan ikke kontrollere hvor gode de andre i klassen er. Et annet eksempel er å få en bestemt karakter. Det er sensor som bestemmer karakteren, ikke du.

Mål som du har kontroll på er mer tilfredsstillende å jobbe etter. Det er mindre stress og du legger mer stolthet i arbeidet, fordi det kun er en konkurranse med deg selv. Fokuset er på deg og prosessen, ikke på konkurransen med andre eller resultatet. Å pugge til en prøve for å få en toppkarakter, gjør ikke læringsprosessen motiverende. Det er viktig at du opplever selve læringsprosessen som meningsfull, for at du skal ha utholdenhet. Hvis all mening tillegges resultatet, er gleden kortvarig. Du blir mer opptatt av å prestere til eksamen, enn faktisk lære og forstå studiet. Og oppnår du ikke resultatet du ønsker deg, kan du bli veldig demotivert.

I boken The Score Takes Care Of Itself, av den legendariske trener Bill Walsh, viser han hvordan han tok San Francisco 49ers fra å være et bunnlag til å vinne Superbowl flere ganger. Han fokuserte på arbeidsoppgavene som skulle gjøres, ikke på resultatene. Og fikk spillerne og resten av organisasjonen til å gjøre det samme. Da ble det også lettere å holde hodet kaldt under store kamper og store avgjørende øyeblikk. Fokuset er alltid på arbeidsoppgavene og prosessen som skal gjøres. Ikke på å vinne eller tape. Dette vil gjøre det også lettere for deg under eksamen.

Målsetting

Forestill deg at målet er oppnådd

Å forestille seg at målet allerede er oppnådd, kan være en sterk strategi for å bli motivert til å arbeide med studiene. Hva du enn ønsker å få ut av studiet, forestill deg det. Lukk øynene og gjør det så virkelig i tankene som det lar seg gjøre. Bruk så mange sanser som mulig, for å gjøre inntrykket sterkere. Hva ser du? Hva hører du? Hva føler du? Hva lukter du? Hva smaker du? Hvilken følelse gir det deg?

I forlengelsen av dette kan du også skrive ned hva du ønsker å oppnå på lapper eller bilder som representerer dette. Heng disse opp på steder du ser de flere ganger om dagen som speilet på badet, kjøleskapet eller nederst på PC-skjermen. Å bli minnet på målene dine, kan gjøre det lettere å arbeide disiplinert og regelmessig.

Spør deg selv hvorfor dette målet er viktig for deg? Hvilke verdier representerer målet av betydning for deg? Det er viktig at målene vi jobber mot, stemmer med verdiene våre. Det gjør arbeidet mer motiverende. Å jobbe mot mål som er i strid med verdiene dine, vil oppleves negativt og demotiverende.

En overordnet plan for din målsetting

Jeg anbefaler at du lager en overordnet plan for målet ditt. Det store målet ditt langt der fremme, og mange ulike delmål som bygger opp om det store målet. Det er fint å dele opp i mange delmål, slik at du opplever jevnlig progresjon i arbeidet. Opplevelse av progresjon er i seg selv motiverende. Det store hovedmålet er kanskje mange år unna, men delmålene kan være på månedsnivå, ukesnivå og dagsnivå. Min erfaring er at delmålene øker sannsynligheten for at jeg gjennomfører det som er planen. Og gjør de litt ambisiøse, slik at du har noe å strekke deg etter.

Bruk gjerne et excel-dokument for å ha en oversikt over alle målene, og som du kan krysse av underveis når du når de. Lag et system der det tydelig fremgår hvordan små mål bygger opp om til de større målene. Bruk dokumentet aktivt daglig til å planlegge, endre og følge progresjonen på målene.

Andre kjennetegn

Mål må være spesifikke, slik at du vet når du har oppnådd de eller ikke. Hvis du ikke vet om målet er oppnådd, vil de heller ikke være motiverende.

Videre bør mål være tidsbestemte, slik at du opplever en viss knapphet på tid. Knapphet på tid gjør deg mer fokusert og at du bruker tiden effektivt. Vi mennesker har en tendens til å bruke tiden vi har til rådighet. Lag derfor relativt korte tidsfrister, slik at du jobber effektivt mot målene.

Mål bør være utfordrende, men ikke umulige. Vi liker utfordringer som vi strekker oss etter. Hvis de ikke er utfordrende, opplever vi heller ingen glede av å nå de.

Og spør deg selv, hvilket mål kan jeg starte med allerede i dag? Det viktigste er å komme i gang!

Hva hindrer din målsetting?

Tenk gjennom på forhånd og planlegg alle eventualiteter du kommer på som kan gjøre at du ikke oppnår din målsetting. Hva er det som hindrer deg i å nå dine læremål, og hva kan du gjøre når hindringene oppstår? Denne øvelsen gjør at du både fjerner hindringer før de oppstår, men også at du vet hva du skal gjøre når de inntreffer. Da kan du også fikse de raskere og gå tilbake til studiene.

Tenk også på andre mål du har. Kanskje du har for mange mål og du må prioritere? Noen ganger kan forskjellige mål være motstridende. Husk at du må være villig til å fokusere for å oppnå dine målsettinger. Det kan bety at noen mål må utsettes eller forkastes.

Målsetting oppsummert

  1. Fokuser på prosessen, ikke resultatene
  2. Forestill deg målene
  3. Lag en oversikt og plan over målene
  4. Målene bør være spesifikke, tidsbestemte og utfordrende
  5. Identifiser hva som hindrer deg fra å nå målene og planlegg tiltak
  6. Hva kan du starte med i dag?

Du kan lese en tidligere publisert artikkel om motivasjon her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *