Informasjonssamfunnet gjør deg irrelevant!

Informasjonssamfunnet kjennetegnes av at fysiske arbeidsplasser erstattes av håndtering av informasjon. I tillegg økes mengden informasjon drastisk, samt at informasjon også går raskt ut på dato. Evnen du har til å tilegne deg ny informasjon og kunnskap, er kritisk for å holde deg relevant. Denne artikkelen tar for seg alle utfordringene som informasjonssamfunnet har for at du skal holde deg relevant, og hva du kan gjøre.

Charles Darwin mente det ikke var den sterkeste som overlever, men den som best er i stand til å tilpasse seg nye omgivelser. I informasjonssamfunnet er det evnen til å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter. Og skal du kunne gjøre dette raskt, må du være god på å lære hvordan du lærer. Læring er en helt nødvendig metaferdighet.

Når mengden informasjon øker, må vi lære mer for å holde oss relevant. Når andre tar mer utdanning og lærer mer, må du gjøre det samme for å holde tritt med konkurransen. Dette omtales gjerne som «Red Queen Effect«. I Alice i eventyrland forteller den røde dronningen at du må løpe, bare for å være på samme sted. Hvis du ikke løper fremover, går du i realiteten bakover.

Informasjonssamfunnet

I informasjonssamfunnet øker informasjon drastisk

I 1982 gjorde Richard Buckminister Fuller anslag på hvor raskt mengden informasjon doblet seg. Han anslo at i år 1900, doblet den seg hvert 100. år. I 1945 doblet den seg hvert 25. år. I 1982 doblet den seg hvert år. Og i dag anslår man at den dobler seg cirka to ganger i døgnet!

Zuckerbers lov går ut på at innhold i sosiale medier dobles hvert år, blant annet fordi brukerne deler mer informasjon.

Og hvis ikke det var nok, så lever 90 % av alle vitenskapsmenn i dag. La det synke inn! Det har vært en eksplosjon i akademisk forskning. Du kan lese mer om dette her. Ikke rart du synes at pensumet er omfattende!

Kunnskap går ut på dato

Når ny kunnskap produseres, vil også noe av den gamle bli utdatert. Den gjelder ikke lenger. Innenfor vitenskapen snakker man gjerne om en halveringstid på kunnskap. Altså hvor raskt halvparten av kunnskapen er utdatert. Hvor rask halveringstiden er på kunnskap, avhenger av hvilket fagområde det er snakk om. Bransjer som påvirkes sterkt av teknologisk utvikling som for eksempel teknologibransjen selv, har høy halveringstid. Fagområder som filosofi og historie, har naturlig nok en tregere halveringstid. I artikkelen Teknisk Ukeblad, beskriver de halveringstiden innenfor ingeniørfagene som 3-5 år. Det betyr at når du er ferdig med en master innenfor disse fagene, er allerede halvparten av kunnskapen utdatert.

Hvordan overleve i informasjonssamfunnet

Når samfunnet blir mer komplekst grunnet økt informasjon, blir også problemene mer komplekse. For å løse komplekse problemer, kreves et bredere kunnskapsgrunnlag. Kunnskap på flere fagområder gjør deg i bedre stand til å løse nye problemer. Og det kan være lettere å bli unik på arbeidsmarkedet med en kombinasjon av to eller flere fagområder, enn å bli fryktelig god innenfor bare et fagområde. Det er veldig stor forskjell i innsats som kreves for å bli topp 1 % i verden, fremfor topp 10 % i verden.

Det blir umulig å kunne alle detaljer innenfor fagområdet ditt til enhver tid, så det blir enda viktigere å forstå de overordene prinsippene. Forstår du det overordnede prinsippene, er det også lettere å tilegne seg ny kunnskap fordi du har knagger å henge kunnskapen på. Gjør Pareto-prinsippet til din beste venn!

Digitaliseringen gjør det lettere enn noen gang å lære seg ny kunnskap og ferdigheter. Du kan lære av de fremste innenfor sitt felt på nettkurs til en høyst overkommelig pris. Digitaliseringen gjør at du ikke lenger trenger å betale for privattimer for å lære av de beste.

Når det blir så viktig å lære mer, blir også evnen til å lære essensiell. Det er en forutsetning for å kunne holde tritt med tempoet. Bruk derfor artiklene på denne nettsiden (spesielt mange av de første artiklene), til å bli bedre på å lære. Dette gjelder ikke bare som student, men gjennom hele livet.

Informasjonssamfunnet oppsummert

  1. Mengden informasjon øker drastisk
  2. Evnen du har til å tilegne deg informasjon og kunnskap blir essensiell
  3. Du må lære hele livet