Tankekart oppsummerer et helt fag på en side

Det er mange måter å gjøre oppsummeringer på, og gjør det på en måte som gir deg rask oversikt. Oversiktligheten gjør det lettere for deg å huske. Tankekart er overlegen alle andre måter å oppsummere store mengder informasjon, men viktig at det gjøres på rett måte.

Tankekart gjør det mulig å oppsummere et helt fag på bare en side. Dette er en aktiv øvelse som krever mer av deg enn å skrive masse notater. Du må få fram hvordan informasjon står i relasjon til annen informasjon, og du må oppsummere med bare ett til to ord. Dette krever mer av deg, som gjør at du også kommer til å huske mer. Jeg har skrevet mer om hukommelse og pugging tidligere. Studieteknikken gjør også at du oppdager kunnskapshull, siden du blir oppmerksom på hva du ikke kan. Når du har laget tankekartet ferdig, har du en fin oversikt over hele pensum som er lett å bruke til repetisjon.

Tankekart er en bra måte å få en oversikt over store mengder informasjon.

«Et bilde er verdt tusen ord».

Vi husker bilder bedre enn kun tekst. Tankekart gjør derfor at vi husker bedre, spesielt om du også bruker tegninger i stedet for å bare skrive stikkord. Tegninger aktiviserer flere av våre sanser.

Det kan også være mer motiverende å lage tankekart, enn å bare bruke ord. God studieteknikk skal også være motiverende!

Prinsipper å følge

  1. Tema eller hovedidé i sentrum
  2. Du skriver ideen eller tanken inne i en boble
  3. De viktigste tankene er nærmest sentrum og jo lenger vekk fra sentrum du kommer, jo mindre viktig er tanken
  4. Strekene illustrerer hvordan tankene henger sammen
  5. Kun 1-2 ord i hver boble
  6. Gjerne tegn, fremfor å skrive

Du kan også bruke online-versjoner som f.eks. Mindmeister

Når bør du bruke tankekart?

Med tanke på hvor godt verktøy dette er, kan du bruke det ofte. Det er ingenting i veien for at du lager et tankekart etter hvert kapittel du har lest. Personlig synes jeg at det har mest nytte når mye informasjon skal struktureres. Jeg bruker det derfor til å oppsummere hele emner. Lag så utfyllende tankekart du kan fra egen hukommelse først. Du husker mer av informasjon du gjenkaller fra hukommelsen enn å lese deg fram fra notater og pensumbøkene.

Tankekart er et levende «dokument»

Oppdater tankekartet hver gang du kommer på ny informasjon som skal inn i tankekartet eller når du kommer på nye relasjoner mellom det som allerede står der. På denne måten får du hele repetert pensum. God studieteknikk innebærer å innarbeide nye vaner.

Tar så lang tid….

Ja, det tar tid å lage tankekart over et helt pensum, Du må tenke selv når du lager et tankekart, fremfor å lese passivt fra en pensumbok. Det er det som gjør at du også lærer så mye av det. Effekten gjør at dette faktisk er svært god tidsbruk.

Tankekart oppsummert

  1. Å lage tankekart er en aktiv prosess som krever mye fra deg, noe som gjør at du også lærer og husker stoffet bedre
  2. Lag mest mulig av tankekartet fra hukommelsen, før du ser på lærebøkene
  3. La tankekartet være et levende dokument

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *