Eksamenstips du presterer med!

Når du har jobbet med faget gjennom et helt semester, er det på eksamensdagen du virkelig må prestere. Ikke la tre måneders hardt arbeid gå ut av vinduet, fordi du ikke leste oppgaven ordentlig. Det er mye som kan gå galt på eksamensdagen og din jobb er å sørge for at det ikke skjer. Ta med deg gode eksamenstips!

Les oppgaven – viktigste eksamenstips!

Sist gang jeg hadde en tradisjonell skoleeksamen hadde vi tre timer til å besvare ett av to spørsmål. Det var omfattende spørsmål, der de fleste brukte samtlige tre timer til å skrive uten opphold. En student hadde svart på begge spørsmålene….

Du tenker kanskje nå «Er det mulig?!». Men dette er faktisk ikke eneste gangen jeg har hørt at en medstudent har svart på flere spørsmål enn det oppgaveteksten oppgir. Under eksamen kan vi være så stressa at vi glemmer å lese oppgaveteksten nøye. Alt fokus er på å starte med skrivingen umiddelbart. Viktigste eksamenstips er å lese oppgaveteksten nøye!

Mine beste eksamenstips er å lese oppgaven nøye, ta notater før du skriver, skrive mest mulig uten å være kritisk til deg selv,  lese gjennom det du har skrevet, forbedre når du er ferdig og bruke tiden til det fulle.
Mine beste eksamenstips er å lese oppgaven nøye, ta notater før du skriver, skrive mest mulig uten å være kritisk til deg selv, lese gjennom det du har skrevet, forbedre når du er ferdig og bruke tiden til det fulle.

Ta notater

Når du har forsikret deg om hva du faktisk skal svare på, er det lurt å skrive stikkord på et notatark. Noter alle momenter du tenker kan være relevant for oppgaven. Du får muligheten til å assosiere fritt før du starter skrivingen, og på denne måten glemmer du heller ingen av momentene. Suppler underveis etter hvert som du kommer på flere momenter.

Skriv

Når du ikke kommer på flere momenter som kan være relevant for oppgaven, starter du skrivingen. Skriv så mye du klarer. Ikke avbryt den kreative prosessen du er i ved å tenke kritisk eller rette språkfeil. Få ned på arket så mye som mulig!

Når du har skrevet alt du tenker er relevant og krysset ut alle momentene på notatarket ditt, er det på tide å repetere oppgaveteksten. Les gjennom denne en gang til og prøv og tenk ut flere momenter det er relevant å skrive om. Deretter supplerer du oppgaveteksten med nye momenter.

For å skrive mye på eksamen må du også være i stand til å skrive raskt. Anbefaler deg denne artikkelen om å skrive med touch-metoden.

Les gjennom

Etter dette leser du gjennom oppgaven for å kontrollere at alle dine påstander er begrunnet, dvs. at du har referert til teoretikere eller spesifikke pensumbøker/forfattere. Påstander uten referanser, er synsing. Slapp av! Det er ingen sensorer som forventer at du skal huske verken årstall eller sidetall til referanser på en tradisjonell eksamen, uten hjelpemidler.

Forbedre – mest undervurderte eksamenstips

Til slutt, og bare til slutt jobber du med språket. Gjør du denne jobben underveis, ender du opp med å skrive både mindre og kvalitativt dårligere. Rett opp alle skrivefeil og jobb med språket for å gi oppgaven bedre flyt. Gjør også opp på rekkefølgen i besvarelsen dersom du tenker at dette er hensiktsmessig.

Bruk tiden

Unngå for alt i verden å gå før tiden. Når du opplever at du ikke klarer å komme på mer å skrive om, så prøv videre. Du vet aldri når du opplever å huske mer fra pensum, selv om dette betyr å stirre rett ut i luften en time. Med tanke på at du har jobbet med pensum gjennom hele semesteret, er det utrolig dumt å gå før tiden fordi det kan spare deg en time. Hvis du føler deg helt blant på eksamen, så er det selvsagt ubehagelig og du kan ha lyst til å bare gjemme deg bort. Prøv likevel å få skrevet noe ned. Og hvis du ikke klarer å skrive noe, er det antagelig fordi du har jobbet for lite med faget. Kjenn på den ubehageligheten, slik at du ikke setter deg i en situasjon der du må kjenne på den igjen….

Du har nå lært eller repetert en del eksamenstips som gir deg en strategi for hva du skal gjøre på eksamensdagen. Når du vet hvordan du skal gå fram, vil du også oppleve en form for kontroll og føle mindre stress. Bare det i seg selv hjelper deg til å prestere bedre på eksamen.

Og uansett hvordan det skulle gå på eksamen, er Winston Churchills ord verdt å ta med seg:

“Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm”.

Oppsummering eksamenstips

  1. Les oppgaveteksten nøye. Hva spør oppgaven om? Hvilke oppgaver skal du svare på?
  2. Skriv ned stikkord til besvarelsen på et ark, før du starter å skrive
  3. Ikke avbryt skrivingen med å være kritisk eller rette på språket
  4. Les oppgaveteksten en gang til og suppler
  5. Kontroller at du har begrunnet/referert til alle påstander
  6. Jobb med språket helt til slutt
  7. Bruk tiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *